Sataman aidat ja portit varmistavat turvallisuuden Naantalissa

Naantalin Sataman alue on kokenut isoja muutoksia viime vuosina, kun vilkkaan sataman liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta on parannettu useissa rakennushankkeissa. Nordpel on toimittanut Naantalin Satamalle satama-aluetta rajaavat aitaelementit sekä lähtöselvityksen portit.

Naantalin Satama on Skandinavian rahtiliikenteen johtava satama Suomessa – aluksia käy satamassa yli 1 600 vuosittain. Ajoneuvoliikennettä on paljon. Turvallisuuden varmistamiseksi on tehty paljon parannuksia, minkä lisäksi siisti ja laadukas ilme on satamalle tärkeä.

“Olemme tehneet luiskat, asfaltoinnit ja kiveykset siististi. Sataman toiminnallisuudet ja ajoyhteydet ovat menneet remontissa uusiksi. Satama-alue on turvatoimialuetta, joten satamat ovat aidattuja ja alueella on tarkka kulunvalvonta”, kertoo tekninen asiantuntija Jukka Kylmäoja Naantalin Satamasta.

Muokattavaa, laadukasta ja turvallisuusvaatimukset täyttävää aitaa

Satama-aluetta rajaavien aitaelementtien on täytettävä lainsäädännön ja meriturvallisuutta ohjaavien ohjeistusten (ISPS, International Ship and Port facility Security Code) vaatimukset. Aitoja täytyy voida myös siirtää helposti esimerkiksi ajolinjojen muuttuessa, minkä lisäksi aitojen haluttiin olevan siistin ja arvokkaan näköisiä.

Aitaelementeiksi valittiin 8/6/8 kolmilanka-aita, jonka elementit ovat kooltaan 2,5 x 1,63 metriä. Elementit pystytettiin kiinteästi siirrettäviin 500 kg:n betonijalustoihin, jolloin kokonaiskorkeudeksi muodostui vähintään 2,1 metriä.

Aitaelementtien asennuksessa on ollut omat haasteensa, koska satama-alueen kenttä polveilee hieman – kaadot ja maaperän painaumat aiheuttavat vaihtelevia muotoja.

“Jonkin verran joudumme tekemään säätöjä, mutta saamme elementit asettumaan epätasaisillekin pinnoille. Muutenkin aitojen muokattavuus on meille aivan keskeistä, koska järjestelyt satamassa muuttuvat”, Kylmäoja sanoo.

Manuaaliset lehtiportit lähtöselvitykseen

Nordpel toimitti Naantalin Satamaan myös lehtiportit lähtöselvitysalueelle, jossa henkilöautoille ja matkailuajoneuvoille on varattu neljä kaistaa. Myös näiden manuaalisesti avattavien ja suljettavien porttien on täytettävä ISPS-vaatimukset.

“Meidän käyttötarkoituksen räätälöidyt aidat ovat todella toimivat, viimeistellyn näköiset ja asialliset. Kaiken kaikkiaan saimme hyvät, laadukkaat tuotteet, jotka ovat täyttäneet odotukset. Asiakaspalvelu on ollut myös hyvää ja voin suositella Nordpelia kumppaniksi”, Kylmäoja sanoo.

Lue lisää tuotteistamme:

Jätä kommentti